Spoedgevallen 0900-8602  |  Contact: 030 - 670 12 03

Kim Suttle

Kim Suttle
Geregistreerd mondhygiënist

Kim heeft haar opleiding mondhygiene afgerond in 2021 in Leuven. Daarna heeft ze het bachelorprogramma doorlopen onder begeleiding van Leonie. Het programma heeft zij met een positief resultaat afgelegd.

Vanaf 06-07-2023 is Kim BIG geregistreerd mondhygienist en is zij volledig zelfstandig bevoegd voor het geven van anaesthesie, het maken van rontgenfoto’s, boren en vullen van primaire caries. Kim richt zich naast mondhygiene ook op de behandeling van kinderen.

Kim is aanwezig op woensdag en vrijdag

BIG: 09930585579

Type zoekwoord ...